Novinky

Znáte tyto fundraisingové metody?

Děkujeme vám ještě jednou za vyplnění dotazníku a za odměnu vám přinášíme nějaké ty rady. Dnes si povíme něco o fundrasingu, jeho metodách a strategii.„Účelem fundraisingu není získávat peníze, ale získávat dárce.“ (Klein, 2011)Pod pojmem fundraising rozumíme zpravidla metody a postupy, pomocí kterých organizace systematicky získává finanční a dal...

Zjišťujeme vaše potřeby na vzdělávání

Dlouhodobě se podílíme na vzdělávání neziskových organizací a jejich profesionalizaci. Chceme tak posílit jejich kapacity a podpořit růst a udržitelnost. Abychom vám i nadále mohli přinášet vzdělávací aktivity, které vám pomáhají, připravili jsme si pro vás dotazník. Zjišťujeme v něm, co vás zajímá a o jaká témata ne/stojíte. Vyplněním nám pomůžete...

Jak sestavit kvalitní žádost o grant

Jedním z nástrojů financování sociálních projektů jsou granty a dotace. Dnes si povíme, jaká část žádosti o grant je nejdůležitější a na co při vytváření žádosti určitě nezapomenout.  Připravili jsme pro vás pár zkušeností od naší lektorky Veronika Pačesová, která se věnuje nejvíce grantové problematice. S jejím svolením jsme čerpali z...

Finanční plánování

Vítám vás v novém roce 2023 a všem přeji hodně úspěchů ve vašem vzdělávání. Přinášíme další část naší příručky Na cestě k profesionalizaci, kde se podíváme na finanční plánování. Příručku jsme vytvořili ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Metodika je praktickým průvodcem zejména pro pracovníky malých a středních neziskov...

Staňte se sebevědomou neziskovkou

Lektorka Eva Marková, se kterou spolupracujeme, zjistila po zpětných vazbách a konzultacích s některými zástupci neziskových organizací, že je zájem posílit dovednosti v oblasti komunikace a vyjednávání. Společně jsme se tedy rozhodli připravit speciální vzdělávací cyklus zaměřený na vedoucí pracovníky a pracovníky v přímé péči. Tento vzdělávací cy...

Organizační struktura

Další částí v příručce Cesta k profesionálně řízené organizaci, která vznikla ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, je organizační struktura. ORGANIZAČNÍ STRUKTURAVztahy v organizacích bývají přátelské a neformální, ale i poměrně formalizované. V obou případech je vždy v závislosti na činnosti organizace třeba důklad...

Vize a poslání

Cesta k profesionálně řízené organizaci je klikatá, dlouhá a prakticky nekonečná, jelikož se neustále proměňují potřeby uživatelů, zaměstnanců i nároky donorů. Vytvořili jsme ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy metodiku, která je praktickým průvodcem zejména pro pracovníky malých a středních neziskových o...

Představení Akademie Sebevědomá neziskovka

Na rok 2023 pro vás chystáme speciální projekt Akademii Sebevědomá neziskovka. Na online webináři ZDARMA 30. 11. vám představíme, co vše bude tato akademie obsahovat. Seznámíte se s lektory a s tématy jednotlivých částí akademie. Hostem bude zástupce neziskové organizace se svým poutavým příběhem a vlastní zkušeností.Online webinář proběhne 30. 1...

3 tipy, jak efektivně nakopnout Instagram

Ve světě Instagramu aby se čert vyznal, když je tam pořád něco nového. A navíc dost lidem přijde, že stejně nefunguje. Jak ho ale efektivně nakopnout a udržet v prospěch vaší organizace? Přinášíme vám tři tipy, jak se z toho nezbláznit a zajistit si výsledky.  (Počítáme s tím, že máte profil přepnutý na firemní a máte tedy přístup ke s...

Proč je důležité se přihlásit do Neziskovky roku

Ptáte se, zda je pro vás důležité se přihlásit do Neziskovky roku? Představujeme vám 5 důvodů, PROČ toto ocenění má pro vaši organizaci smysl: Získáte zpětnou vazbu od expertů na řízení organizace a praktické rady pro svůj posun Projdete procesní analýzou v hodnotě 25.000 Kč která posune vaši organizaci Získáte možnost obdržet 30.000 Kč na vaš...

Jak na standardy kvality v sociálních službách?

Chystáte se registrovat si sociální službu a tušíte, že standardy vás čekají a neminou? Nebo už sociální službu nebo i víc služeb provozujete? Standardy máte, ale pořád nějak tápete, zda máte vše v pořádku? Ztrácíte se v pojmech a přemýšlíte nad vztahy mezi standardy, metodikou, popisem realizace služby, provozním řádem apod.? Připravili jsme pro...

15 kroků na cestě k profesionalizaci

Profesionalita v sobě zahrnuje mnoho faktorů, jako je potřebná kvalifikace, rozvážné nakládání s finančními i lidskými zdroji, mapování rizik, vyhodnocování efektivity a dopadu prováděných činností, ověřování relevance aktivit i cílená komunikace přínosů činnosti. Cesta k profesionálně řízené organizaci ...

Přihlaste se na webinář zdarma představující kurz Digitální kancelář

Digitální technologie jsou všude kolem nás. Umíte je efektivně využívat ve své neziskové organizaci? Rozhodli jsme se s vámi podělit o to, jak technologie využíváme v NROSce.Na 2. prosince jsme pro vás připravili kurz Digitální kancelář, kde vám Táňa Plecháčková a Jan Placák ukážou, jak lze řídit vaši organizaci pomo...

Jak a odkud financovat vzdělávání v neziskových organizacích?

Autor článku: Veronika Pačesová Druhá z nejčastějších otázek mých klientů zní: „Odkud máme brát peníze na financování našeho vzdělávání?“ První otázky zpravidla směřují k financím na provoz činnosti v neziskových organizacích. Jednou větou odpovědět nelze, proto se dnes na financování vzdělávání podívejte podrobněji.  Náklady na vzděl...

Představujeme vám web Vzdělávejte se s NROSkou

Celé léto jsme pro vás připravovali web, na který se díváte. Pojďme si stránku společně představit a ukázat, co vše zde naleznete. Na stránce najdete nabídku prezenčních a online kurzů, které pro vás připravuje NROS ve spolupráci s AVPO ČR. Do budoucna se můžete těšit i na nabídku individuálních konzultací od našich lektorů. Přinášet vám budeme ne...

Přihlaste se na konferenci „Kyberbezpečnost dnes a zítra pro neziskovky“

Kyberbezpečnost by měla být důležitým tématem pro každou neziskovou organizaci. Abychom ukázali její důležitost, připravili jsme pro vás společně s AVPO ČR a Sdružení VIA konferenci „Kyberbezpečnost dnes a zítra pro neziskovky.“ Konference proběhne on-line 13. října na Zoomu a ve dvou dopoledních blocích na ní vystoupí zajímav...

Představení Akademie Sebevědomá neziskovka

Na rok 2023 pro vás chystáme speciální projekt Akademii Sebevědomá neziskovka. Na online webináři 30. 9 vám představíme, co vše bude tato akademie obsahovat. Seznámíte se s lektory a s tématy jednotlivých částí akademie. Hostem bude zástupce neziskové organizace se svým poutavým příběhem a vlastní zkušeností. Registrujte se na webinář....

Kdo jsou naši lektoři? Představujeme vám Pavla Němečka

Přinášíme vám představení našeho dalšího lektora. Tentokrát vám představujeme lektora Ing. Pavla Němečka. S tímto lektorem nabízíme několik kurzů věnujících se různým tématům. Dnes vám dva z nich, zaměřené na fundraising, přiblížíme. Nejdříve si povíme něco málo o Pavlu Němečkovi. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Divadelní akademii ...

Kdo jsou naši lektoři? Seznamte se s Hankou Janíkovou

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA je ředitelkou Rodinného Integračního Centra z.s., které poskytuje sociální služby pro rodiny s dětmi a osoby s poruchami autistického spektra v Pardubickém kraji. Lektoruje v kurzech šitých na míru potřebám jednotlivých organizací a firem, je též lektorkou v MBA studijních ...