Proč potřebujete mít ochrannou známku

Jak komunikovat svůj brand?  moje logo, jméno či brand ochrannou známku? A k čemu to vlastně potřebuji? Pokud si pokládáte tyto otázky, přesně pro vás je náš kurz s Mgr. Michaelou Chytilovou a jejím hostem Tomášem Hejdou. S Tomášem se podíváme na komunikaci vaší značky z hlediska PR. Michaela vás seznámí s tím, co je ochranná známka, k čemu slouží. Ukáže vám, co lze a nelze chránit a proč. Vše na praktických příkladech. Ve druhé části se podíváme na konkrétní značky účastníků, zjistíme, zda jsou chráněné a zda je vše, tak jak má být. 

A jaké jsou výhody a důvody toho, proč potřebujete mít registrovanou ochranou známku?

  1. Ochrana identity a pověsti: Registrace ochranné známky pomáhá chránit jméno, logo nebo slogan organizace před neoprávněným užíváním jinými subjekty. To zajišťuje, že veřejnost bude spojovat danou známku s konkrétní neziskovou organizací, což může posílit důvěryhodnost a pověst této organizace.
  2. Zakládání duševního majetku: Ochranná známka může být považována za duševní majetek organizace. Registrací známky může organizace zajistit, že bude mít kontrolu nad svým jménem a logem a bude moci tuto hodnotu využít v budoucnu, například při spolupráci s partnery nebo při získávání finančních prostředků.
  3. Právní ochrana: Registrace ochranné známky dává organizaci právní ochranu před tím, aby jiné organizace používaly stejné nebo podobné znaky, které by mohly způsobit zmatek veřejnosti. V případě porušení ochranné známky má organizace možnost využít právní prostředky k obraně svých práv.
  4. Rozšiřování působnosti: Registrovaná ochranná známka může organizaci umožnit rozšiřovat svou činnost do jiných oblastí nebo geografických regionů, aniž by musela řešit problémy spojené s ochranou její identity. To může usnadnit rozvoj organizace a dosažení jejího sociálního cíle.
  5. Získávání finanční podpory: V mnoha případech může registrace ochranné známky přispět k většímu zájmu donátorů, grantových organizací nebo veřejnosti o organizaci. To může vést k zvýšeným finančním příspěvkům a podpoře, což je pro neziskové organizace v oblasti sociálních služeb často klíčové pro plnění jejich poslání.

Můžete také získat grant na 75 % správních poplatků.

Nyní ještě levněji. I neziskové organizace, které mají i podnikatelskou činnost a všechny, které jsou plátci DPH, mohou získat grant na refundaci části správních poplatků. Příklad. V ČR je základní správní poplatek za ochrannou známku 5000,-Kč. Z grantu pak zpětně organizace získá 3750,-Kč

Chcete vědět více informací k ochraným známkám. Přihlaste se na náš kurz.

Kurz proběhne online již 4. října 2023 a stále máme několik volných míst. Přijďte společně s námi zjistit důležitost vaší značky a jak ji chránit.