Již 30 let pomáhá NROSka s projekty

Spustili jsme kampaň ke 30 letům existence naší nadace. Přát NROSce budou významné osobnosti občanské společnosti, partneři, dárci a podporovatelé nadace. Sledujte s námi naše sociální sítě a zapojte se. Budeme rádi za sdílení a komentáře u našich příspěvků. Ať se zprávy o 30 letech podpory dostanou k co nejvíce lidem.

Od roku 1993 financujeme prospěšné projekty, vzděláváme neziskovky, rozvíjíme firemní filantropii, motivujeme k dárcovství.  Do občanského sektoru jsme skrze 10 000 projektů investovali již 2 miliardy korun. A aby vaše projekty, které nám posíláte, byly kvalitně připravené, zpracované a také řízené a vyúčtované, připravujeme pro vás užitečné kurzy. máme pro vás dva na listopad. Nejdříve si povíme něco o projektovém myšlení.

Co je důležité při projektovém myšlení

 • Při přípravě projektu věnujte čas a energii analýze výchozího stavu problematiky, kterou chcete řešit. Zeptejte se cílové skupiny projektu a dalších zainteresovaných subjektů, jaký mají k plánovanému projektu postoj.
 • Stanovte si cíle, které můžete reálně naplnit a zároveň dokážete změřit jejich dosažení.
 • Ověřte, zda zvolenými aktivitami a výstupy skutečně vyřešíte problém a splníte cíle projektu.

Tyto informace jsou čerpány z knihy Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace, kterou u nás můžete zakoupit v elektronické podobě.

Stáhněte si tuto knihu.

Pojďte společně s námi na kurzu projít všechny kroky důležité pro vytvoření kvalitního projektu do dotačních řízení. Na kurzu kombinujeme praktická cvičení, společné rozbory a výklad lektora.

CO BUDE OBSAHEM KURZU?

 • Jak funguje projektová logika
 • Postup projektového plánování
 • Jak správně formulovat cíle, výstupy a aktivity projektu
 • Sestavení rozpočtu, harmonogramu a dalších částí projektu
 • Praktické poznámky k vyplňování formulářů žádostí
 • Nejčastější chyby při přípravě projektů
 • Jak si zachovat duševní rovnováhu při řízení dotovaných projektů

Obsah kurzu je přizpůsoben pro začátečníky nebo pro mírně pokročilé zájemce.

Kurzem vás provede Mgr. Jan Horký. Vystudoval KTF UK a DPS na PedF UK. V letech 1998 až 2004 zastával pozici ekonoma a fundraisera v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích. Od roku 2007 do roku 2013 byl ředitelem obecně prospěšné společnosti Erudis. Od roku 2005 je lektorem a konzultantem projektového řízení v neziskových organizacích. Podílel se na přípravě a realizaci desítek projektů v oblastech sociální práce nebo vzdělávání. Je spoluautorem metodiky Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, zabývá se realizací procesních analýz v neziskových organizacích. V současnosti působí jako externí expert MPSV ČR pro hodnocení projektů, spolupracuje s Asociací veřejně prospěšných organizací a s jednotlivými neziskovými organizacemi.

Na kurz se můžete těšit již 7. listopadu a proběhne prezenčně u nás v NROS.

 

Už jste se naučili, jak správně projekt napsat, ale potřebujete vědět, jak na jeho vyúčtování?
Protože vyúčtování začíná správným finančním a věcným řízením, podíváme se na kurzu i na řízení projektu. Nezapomeneme na sledování čerpání financí a probereme, jak řešit změny, které v projektu nastaly. Po vyúčtování projektu často může následovat i kontrola ze strany donora. Podíváme se tedy i na to, co mohou kontrolovat a jakým způsobem. Kurz je postaven jako workshop, tj. obsahuje i praktická cvičení a příklady z praxe.

OBSAH KURZU:

 • Řízení projektu po finanční a věcné stránce
 • Finanční a věcné změny v projektu a jak s nimi nakládat
 • Příprava podkladů pro vyúčtování a závěrečnou zprávu
 • Zpracování vyúčtování a závěrečné zprávy – struktura, formuláře, přílohy
 • Kontroly ze strany externích orgánů aneb co všechno se po vás může chtít při kontrole vyúčtování dotace / grantu / projektu
 • Praktická cvičení, příklady z praxe, nejčastější chyby při zpracovávání vyúčtování

Lektorka kurzu Veronika Pačesová je specialistka na projekty se sociálním dopadem. Věnuje se metodické a strategické podpoře projektů, získávání financí a projektovému, procesnímu a finančnímu řízení. Zaměřuje se na oblast sociálních služeb a sociální pomoci, vzdělávání a školství. Má 17leté zkušenosti s vedením týmů a projektů i se získáváním financí na různé projekty se sociálním dopadem. Jako metodik působila 12 let v oblasti sociálních služeb a podílela se na nastavování standardů kvality v různých sociálních službách. V roli konzultanta a facilitátora pomáhá s nastavováním procesů v organizacích a provází strategickým plánováním. Spolupracuje s AVPO ČR jako hodnotitelka Značky spolehlivosti, dále také jako mentorka s Impact Hub Praha.

Kurz proběhne prezenční formou 8. listopadu u nás v NROS.