Mgr. Jan Horký

Vystudoval KTF UK a DPS na PedF UK. V letech 1998 – 2004 zastával pozici ekonoma a fundraisera v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích. Od roku 2007 do roku 2013 byl ředitelem obecně prospěšné společnosti Erudis. Od roku 2005 je lektorem a konzultantem projektového řízení v neziskových organizacích. Podílel se na přípravě a realizaci desítek projektů v oblastech sociální práce nebo vzdělávání. Je spoluautorem metodiky Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, zabývá se realizací procesních analýz v neziskových organizacích. V současnosti působí jako externí expert MPSV ČR pro hodnocení projektů, spolupracuje s Asociací veřejně prospěšných organizací a s jednotlivými neziskovými organizacemi.

Žádné produkty značky Mgr. Jan Horký nebyly nalezeny...