Akreditované kurzy na rok 2024

Snažíme se vám přinášet stále kvalitnější a pro vás nejpotřebnější vzdělávací kurzy, a proto jsme na příští rok přichystali novou nabídku akreditovaných kurzů. Pojďme si je představit.

U MPSV jsme nově získali akreditaci na dva oblíbené kurzy, kterými jsou kurz Evaluací k lepšímu fundraisingu a kurz Personální řízení v praxi NNO. Na schválení dvou dalších čekáme. Také jsme se spojili se zkušeným lektorem zaměřujícím se na sociální služby Tomášem Ergensem. Do naší nabídky jsme přidali kurz Jak motivovat zaměstnance v sociálních službách k angažovanosti a kurz Hodnocení a zvyšování kvality sociálních služeb. V naší nabídce už druhým rokem máme akreditovaný kurz pro pracovníky, kteří se věnují práci s dětmi s názvem „Mám z toho těžkou hlavu, co s tím?“ A čemu se naše kurzy věnují podrobněji?


Zjistěte, jak lze data z evaluací využít v komunikaci o výsledcích vaší činnosti, a tím zlepšit fundraising. Také se setkáváte s tím, že firmy, které vás finančně podporují, chtějí znát dopad a výsledky vašich projektů nebo služeb? Náš akreditovaný kurz vám nabízí komplexní přehled o principech a postupech při evaluaci a vyhodnocování v sociální práci. Zabývat se budeme širokým spektrem témat - od práce s klientem po vyhodnocení programu a služby jako celku, od vyhodnocení individualizované pomoci po vyhodnocení strategie.


Dvoudenním kurzem, který proběhne 1. a 2. února, vás provede zkušený lektor PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.

V dnešní době zažívá stále více dětí krizové situace, jakými jsou například ztráta blízkého, domácí násilí nebo vývojové problémy. Kurz vám pomůže lépe porozumět chování dítěte v kontextu prožívání krizové situace.

Na kurzu se dozvíte:

  • Jak dítě vnímá a prožívá konkrétní krizové situace
  • Jak s dítětem v krizi komunikovat a jak k němu přistupovat
  • Jaké metody práce a pomůcky lze při práci s dětmi v krizi využít
  • Jak pracovat s psychohygienou v rámci profesního života
  • Kurz bude probíhat formou prezentací, diskuzí a praktických ukázek


Akreditovaným kurzem vás provede Mgr. Pavla Pejšová a proběhne 20. února 2024.

Chcete, aby vaše sociální služba byla kvalitní a poskytovala svým uživatelům to nejlepší? Chcete vědět, jak hodnocení kvality sociální služby funguje a jak ho můžete využít ve své organizaci? Pak je tento kurz pro vás to pravé! Provedeme účastníky uvědoměním významu a přínosu hodnocení kvality sociální služby, oblastmi a postupem hodnocení kvality sociální služby a konkrétními technikami hodnocení vybraných aspektů kvality služby v souladu s požadavky zákona o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb.

Během kurzu je věnován prostor i nácviku postupů hodnocení dílčích oblastí kvality sociální služby na příkladech z praxe za pomoci konkrétních technik.

Ve všem vám pomůže lektor Mgr. Tomáš ErgensDiS., a to už 28. února 2024. Již teď se můžete přihlásit.

Co vše musí v personální oblasti řešit vedoucí pracovníci NNO se dozvíte na akreditovaném kurzu. Chcete, aby vaše nezisková organizace fungovala efektivně a abyste měli motivovaný a výkonný tým? Pak je pro vás kurz Personální řízení v praxi NNO tou správnou volbou. Tento kurz je 100% prakticky zaměřen na sdílení zkušeností a dobré praxe. Nabízí komplexní přehled o všech důležitých aspektech personálního řízení v neziskových organizacích.

Kurzem vás provede zkušená lektorka Ing. Mgr. Hana Janíková, MBA již 7. března 2024. Přihlaste se.

Chcete, aby vaši zaměstnanci v sociálních službách byli motivovaní a loajální? Chcete, aby dosahovali lepších výsledků a byli spokojení se svou prací? Pak je tento akreditovaný kurz pro vás to pravé! Během kurzu je věnován prostor nácviku praktických postupů sestavení a využití kompetenčního modelu využitelného v sociální službě vč. hodnoticích ukazatelů a metod hodnocení ukazatelů, nácviku poskytování zpětné vazby i sestavení plánu hodnocení zaměstnance.

Vše společně proberete s lektorem Mgr. Tomášem Ergensem, DiS v termínu 17. dubna 2024. Již teď si můžete rezervovat místo.

Pojďte si ujasnit základní principy jednání s firemními dárci na akreditovaném kurzu. Na našem dvoudenním kurzu si zvýšíte sebevědomí nutné pro návštěvu dárce. Kurz je zaměřen na specifika jednání s firemními dárci a budování dlouhodobé spolupráce a partnerství s firemními subjekty pro organizace pracující v oblasti poskytování sociálních služeb.

Kurz proběhne prezenčně s lektorem Pavlem Němečkem 10. a 11. dubna 2024. Již teď se můžete přihlásit.