Jak na výroční zprávu

Většina typů neziskových organizací má povinnost zpracovávat výroční zprávy a v určených termínech je publikovat ve sbírce listin. A jak by taková výroční zpráva měla vypadat? Co by měla vše obsahovat? Jak využít výroční zprávu k fundraisingu? V článku vám dáme pár rad a také vás pozveme na náš kurz.

Obsah výroční zprávy upravuje zákon č. 127/2005 Sb., o veřejných rejstřících ve znění pozdějších předpisů. 

Výroční zpráva musí obsahovat následující informace:

 • Údaje o organizaci, včetně jejího názvu, sídla, identifikačního čísla a dalších identifikačních údajů.
 • Přehled o činnosti organizace za uplynulý rok, včetně informací o jejích cílech, projektech, aktivitách a dosažených výsledcích.
 • Údaje o hospodaření organizace, včetně výkazu zisku a ztráty, rozvahy a přílohy.
 • Údaje o majetku organizace, včetně jeho složení a stavu.
 • Údaje o personálním zabezpečení organizace, včetně počtu zaměstnanců a jejich hrubých mezd.
 • Údaje o financování organizace, včetně zdrojů jejího financování a způsobu jejich využití.
 • Údaje o kontrole organizace, včetně informací o kontrole ze strany orgánů veřejné moci a kontrolních orgánů organizace.


Výroční zpráva může obsahovat i další informace, které jsou důležité pro zájemce o činnost organizace. Například informace o spolupráci organizace s dalšími organizacemi, o jejím působení v zahraničí nebo o jejím zapojení do společenského dění.

Výroční zpráva není jen povinný dokument. Pokud ji dobře vyladíte, může se stát skutečnou vlajkovou lodí v prezentaci vaší neziskovky. Pomůže vám pak ve fundraisingu, při získávání příznivců, podporovatelů, dobrovolníků nebo zaměstnanců. 

Na našem kurzu si ukážeme, že vytvořit dobře využitelnou výročku přitom nemusí být nic složitého, stačí se držet několika jednoduchých zásad. Kurz bude probíhat formou workshopu. Obdržíte i zpětnou vazbu na vaši stávající výroční zprávu.

Na co vše se na kurzu zaměříme:

 • Co musí vaše neziskovka zveřejňovat a v jakých termínech?
 • Jak může výročka pomoci právě vaší neziskovce?
 • Co všechno říkat a v jaké formě? Jak to udělat, aby ani čísla nebyla nudná?
 • Efektivní práce s posláním, prezentace přínosů a výsledků vaší práce.
 • Forma a umístění výzev pro dárce, dobrovolníky a partnery.


Kurzem vás provede Mgr. Aleš Mrázek, Th.D., analytik, lektor a příležitostný publicista. Od roku 2010 pracuje jako tajemník Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Věnuje se především tématům transparentnost, spolehlivost a prosazování zájmů neziskových organizací. Je autorem řady analýz a publicistických textů týkajících se neziskového sektoru. Podílel se na přípravě metodik značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (Značky spolehlivosti) a je také vedoucím týmu hodnotitelů této značky. V poslední době píše též blog zaměřený na obhajobu práce neziskových organizací.

Co o kurzu říkají účastníci:

„Díky semináři jsem získala řadu cenných rad, jak z oblasti povinných informací, které je třeba ve výroční zprávě uvádět, tak po stránce textové a grafické. Bylo zajímavé prohlédnout si výročky dalších organizací a slyšet odborné připomínky k nim. A zhodnocení naší vlastní výroční zprávy nejen lektorem, ale i ostatními účastníky samozřejmě poskytlo skvělou příležitost ke zlepšení.“

„Kurz nám prakticky ukázal, jak má VZ vypadat. Lektor srozumitelně probral obsah, poukázal na časté chyby. Hodně praktické bylo projít jednotlivé zprávy a vidět chyby a pozitiva v praxi.“


Kurz proběhne online formou již 7. prosince 2023. Přihlaste se včas.

Pokud čtete už po skončení kurzu a měli byste zájem o tento kurz, lze určitě pro vaší organizaci udělat na míru, nebo si můžete objednat konzultace do Aleše Mrázka, lektora kurzu.