Tipy a triky pro úspěšný firemní fundraising

Jsme si jisti, že s vámi sdílíme stejný cíl: pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. A k tomu, abychom to dokázali, je nezbytný fundraising. V čem je důležitý firemní fundraising, jak může taková spolupráce vypadat a několik tipů pro úspěšný fundraising vám ukážeme v tomto článku. Také vás pozveme na akreditovaný kurz věnující se tomuto tématu.

Proč je firemní fundraising důležitý?

Spolupráce s firmami nabízí neziskovým organizacím:

 • Přístup k finančním a materiálním zdrojům - finanční dary, sponzorské dary, produkty, vybavení, prostory atd.
 • Odbornost a know-how - firmy se mohou podělit o své znalosti a zkušenosti v oblastech, jako je marketing, PR, management atd.
 • Kontakty a networking - firmy vám mohou otevřít dveře k novým partnerům a dárcům.
 • Posílení reputace - spolupráce s respektovanou neziskovkou může zlepšit image firmy a posílit její vnímání u zákazníků a zaměstnanců.

Jak může taková spolupráce vypadat?

Možnosti spolupráce s firmami jsou rozmanité:

 • Finanční a sponzorské dary - firmy mohou darovat peníze, produkty nebo služby.
 • Darování z prodeje produktů - firmy mohou část z prodeje vybraných produktů věnovat neziskové organizaci.
 • Firemní dobrovolnictví - zaměstnanci firmy se mohou zapojit do aktivit neziskové organizace.
 • Pro bono služby - firmy mohou neziskové organizaci poskytnout své služby zdarma (např. právní poradenství, marketingové kampaně).
 • Věcné dary - firmy mohou darovat vybavení, materiál, prostory, atd.

Tipy pro úspěšný firemní fundraising:

 • Ujasněte si, co od spolupráce očekáváte - co potřebujete? Co po firmě chcete? Co firma potřebuje? Co můžete nabídnout?
 • Připravte si konkrétní nabídku - jasně formulujte, co firmě nabízíte a jaký z toho bude mít užitek.
 • Využijte osobních kontaktů a vazeb - osobní přístup má vždy větší šanci na úspěch.
 • Najděte spojení mezi vaší činností a činností firmy - nabídněte firmě něco, co je pro ni relevantní a atraktivní.
 • Buďte transparentní a zodpovědní - informujte firmu o tom, jak s jejími dary nakládáte.
 • Budujte dlouhodobé partnerství - jednorázová spolupráce je sice fajn, ale dlouhodobé partnerství je pro obě strany výhodnější.

Pro neziskové organizace, které s fundraisingem začínají nebo si chtějí ověřit své metody a získat nové tipy, máme dvoudenní akreditovaný kurz s lektorem Pavlem Němečkem. Pojďme si ho představit.

Na našem dvoudenním kurzu si zvýšíte sebevědomí nutné pro návštěvu dárce. Kurz je zaměřen na specifika jednání s firemními dárci a budování dlouhodobé spolupráce.

Na kurzu se dozvíte:

 • Jak nastavit specifické podmínky pro úspěšný firemní fundraising v NNO
 • Zda máte potenciál k jednání s firemními dárci
 • Jak definovat hodnoty a protihodnoty spolupráce s podnikatelským sektorem
 • Základy efektivní komunikace s dárcem / sponzorem
 • Co je AIDA a jak ji využít
 • Jak připravit vlastní jednoduchý záměr protiplnění pro firemního dárce
 • Jak vytvářet náměty pro společný CSR projekt s firemním sektorem
 • Jak ukotvit systém jednotného řízení a vyhodnocování firemního fundraisingu ve vaší NNO

Kurz probíhá formou praktických nácviků, které umožní účastníkům osvojení si získaných znalostí a dovedností.

Co o kurzu říkají účastníci:

„Kurz předčil má očekávání, na rozdíl od jiných kurzů, kde se jede pouze teorie, kterou už mnohdy účastník zná, tady jsem dostala skvělé praktické tipy! Díky za to.“

„Kurz s lektorem Pavlem Němečkem byl velmi praktický a cenný. Odnesla jsem si z něj strukturu rozhovoru s dárcem, vypracovaný fundraisingový argument a návrh ceníku spolupráce.“

„Školení bylo skvěle připravené. Lektor Pavel Němeček držel strukturu a zároveň dokázal dobře reagovat na dotazy a vstupy účastníků. Celé školení bylo pojato velmi prakticky s cílem okamžité přenositelnosti do praxe.“


Lektor kurzu Ing. Pavel Němeček je ředitelem Sdružení D a externím pedagogem fundraisingu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své lektorské a konzultační činnosti pro neziskové organizace se zaměřuje na implementaci strategického řízení a plánování, rozvoj grantového i negrantového fundraisingu a zavádění metod samofinancování. Mezi jeho významné klienty z poslední doby patří např. ADRA, Arcidiecézní Charita Olomouc, Fokus Vysočina či Lata Praha. 

Termíny a více o kurzu.