Pět tipů, jak vést tým v neziskové organizaci

Motivace a vedení jsou klíčové faktory pro efektivní fungování neziskových organizací. V tomto článku vám představíme několik tipů a osvědčených postupů, které vám pomohou vybudovat silný a motivovaný tým, a pozveme vás na náš akreditovaný kurz věnující se právě personálnímu řízení.

1. Určete si cíle a vizi:

 • Jasně definujte cíle a vizi organizace.
 • Sdílejte je se svými zaměstnanci a zapojte je do jejich tvorby.
 • Ujistěte se, že každý zaměstnanec chápe, jak jeho práce přispívá k celkovým cílům.

2. Delegujte úkoly a odpovědnost:

 • Věřte svým zaměstnancům a svěřte jim odpovědnost za důležité úkoly.
 • Poskytněte jim dostatek autonomie a prostoru pro vlastní iniciativu.
 • Podporujte jejich profesní rozvoj a vzdělávání.

3. Vytvořte si systém hodnocení:

 • Pravidelně hodnoťte práci svých zaměstnanců a poskytujte jim konstruktivní zpětnou vazbu.
 • Oceňujte jejich práci a výsledky.
 • Využívejte systém odměn a benefitů k motivaci zaměstnanců.

4. Komunikujte efektivně:

 • Pravidelně komunikujte se svými zaměstnanci a informujte je o důležitých událostech a změnách.
 • Vytvořte si otevřenou a transparentní atmosféru, kde se každý cítí komfortně při sdílení svých nápadů a myšlenek.
 • Aktivně naslouchejte svým zaměstnancům a řešte jejich problémy a dotazy.


5. Budujte si důvěru a respekt:

 • Chovejte se ke všem zaměstnancům s respektem a důvěrou.
 • Dodržujte sliby a závazky.
 • Buďte spravedliví a objektivní ve svém rozhodování.

Chcete se dozvědět o personálním řízení v NNO více? Připravili jsme pro vás akreditovaný kurz s ředitelkou Rodinného Integračního Centra z. s., Hanou Janíkovou.

Tento kurz je 100% prakticky zaměřen na sdílení zkušeností a dobré praxe. Nabízí komplexní přehled o všech důležitých aspektech personálního řízení v neziskových organizacích.

CO ZÍSKÁTE ÚČASTÍ NA NAŠEM AKREDITOVANÉM KURZU?

 • Komplexní přehled o všech důležitých aspektech personálního řízení v neziskových organizacích
 • Praktické znalosti a dovednosti, které můžete ihned začít využívat ve své práci
 • Možnost sdílet zkušenosti a názory s dalšími vedoucími pracovníky neziskových organizací
 • Podporu lektorky, která má bohaté zkušenosti s personálním řízením v neziskových organizacích

Zjistěte více informací o kurzu a přihlaste se.