Jak motivovat zaměstnance k angažovanosti

Motivace a angažovanost zaměstnanců v neziskových organizacích hraje klíčovou roli v dosažení jejich cílů a poslání. Jelikož mzdy v neziskovém sektoru bývají nižší než v soukromém, je důležité najít jiné způsoby, jak motivovat a udržet zaměstnance schopné poslání a cíle společně naplňovat.

Proč je motivace v neziskovém sektoru důležitá?

 • Motivovaní a angažovaní zaměstnanci jsou produktivnější a efektivnější ve své práci.
 • Větší angažovanost zaměstnanců vede k vyšší kvalitě služeb poskytovaných klientům.¨
 • Motivovaní zaměstnanci s větší pravděpodobností zůstanou v organizaci déle, což snižuje náklady na nábor a zapracování nových pracovníků.
 • Motivovaní a angažovaní zaměstnanci vytváří pozitivní pracovní prostředí a organizační kulturu, která je atraktivní pro nové talenty.


Tipy pro motivaci zaměstnanců v neziskovém sektoru:

 • Jasně definujte poslání a vizi organizace a ujišťujte se, že je zaměstnanci chápou a sdílí.
 • Zaměřte se na vysvětlování smyslu práce jednotlivým zaměstnancům (např. pozitivní dopad na životy lidí) s ohledem na jejich motivační typ.
 • Poskytněte zaměstnancům prostor pro samostatnou práci a rozhodování přiměřeně jejich praxi a dovednostem.
 • Pravidelně a spravedlivě oceňujte žádoucí přístup zaměstnanců a oslavujte úspěchy (např. po vyhodnocení dosažení cíle, dokončení projektu, udržení ohrožené služby apod.).
 • Nabízejte a zajišťujte možnosti profesního rozvoje zaměstnanců (získávání nových dovedností, znalostí a zkušeností) v souladu s náplní práce zaměstnance, ale také s identifikovanými potřebami organizace při naplňování cílů a poslání, a individuálně.
 • Zajistěte příjemné a podpůrné pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí komfortně.
 • Pravidelně komunikujte se zaměstnanci o dění v organizaci a buďte transparentní ohledně schválených strategií a cílů.
 • Umožněte zaměstnancům dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Potřebujete více informací, jak si poradit s angažovaností svých zaměstnanců či kolegů? Nabízíme vám společně s lektorem Tomášem Ergensem akreditovaný kurz.