Výhody samofinancování NNO

Využíváte ve své organizaci fundraisingovou metodu samofinancování? A znáte všechny její výhody? Dnes vám tyto výhody prozradíme, a pokud se chcete dozvědět více, pozveme vás také na kurz, který se tomuto tématu věnuje. 

Samofinancování je fundraisingovou metodou, která může být doplněním stávajících finančních nástrojů neziskové organizace. Při této metodě využíváme toho, co známe a umíme, ve prospěch zvýšení finančních příjmů nebo snížení ztrát. Je to důležité převážně při vícezdrojovém financování organizace.

Jaké jsou výhody samofinancování?

  1. Zvyšuje příjem - pokud je projekt samofinancování profitní.
  2. Rozšiřuje potenciál příjmů - samofinancování může rozšířit možnosti zdrojů pro financování vlastních projektů a snižuje závislost na ostatních nestabilních zdrojích.
  3. Zvyšuje flexibilitu - na rozdíl od jiných zdrojů jsou výnosy ze samofinancování neomezeně použitelné.
  4. Prověřuje komplexně výkonnost organizace - finanční a manažerská disciplína potřebná k úspěšnému samofinancování prověří komplexně efektivitu, plánování a vedení neziskovek.

Zaujala vás tato metoda fundraisingu a chcete se dozvědět více? Náš kurz vám pomůže pochopit, proč je důležité vnášet do neziskové organizace prvky samofinancování a jak generovat nápady na samofinancování. Ukážeme si, jak ověřit potenciál prvních nápadů, pomůžeme vám nastartovat proces strukturovaného společného uvažování v týmu o samofinancování v NNO. Naučíme vás provést analýzu bodu zvratu na modelovém příkladu. Tímto kurzem vás provede Ing. Pavel Němeček, který je ředitelem Sdružení D a externím pedagogem fundraisingu na Univerzitě Palackého v Olomouci.


Kurz proběhne prezenční formou u nás v NROS v Praze již 4. května 2023. Lze objednat i na míru.

Poslechněte si rozhovor s lektorem Pavlem Němečkem, který se věnuje fundraisingu.