Fundraisujte po telefonu

Pojďte se s námi podívat na pět důvodů, proč se věnovat fundraisingu po telefonu.

  1. Osobní interakce: Telefonický fundraising umožňuje osobní interakci s potenciálními dárci, což může pomoci vytvořit silnější vztahy mezi organizací a dárci.
  2. Široký dosah: Telefonický fundraising umožňuje organizaci oslovit velké množství lidí za krátkou dobu. To může být velmi efektivní pro organizace, které se snaží rychle získat finanční prostředky.
  3. Flexibilita: Telefonický fundraising umožňuje organizaci být flexibilní a přizpůsobit se potřebám dárců. Organizace mohou snadno reagovat na otázky, problémy nebo obavy potenciálních dárců.
  4. Nízké náklady: Telefonický fundraising může být levnější než jiné formy fundraisingu, jako jsou například fundraisingové akce nebo poštovní kampaně. Nemusíte totiž utrácet za tiskoviny, reklamní produkty nebo pronájem místa.
  5. Větší úspěšnost: Podle některých studií je telefonický fundraising úspěšnější než jiné formy fundraisingu (např. e-mailové kampaně). To může být způsobeno tím, že telefonický fundraising umožňuje osobní interakci s potenciálními dárci a organizaci tak může snáze odpovědět na otázky a problémy dárců.

Společně s naším lektorem Václavem Tobrmanem jsme pro vás připravili kurz věnující se fundraisingu po telefonu. Na kurzu vás naučíme efektivně komunikovat, budovat komunikační partnerství a najít správnou cestu jak fundraisovat nejen po telefonu. Kurz je zaměřen na začínající fundraisery, manažery a ředitele neziskových organizací, kteří chtějí:

  • mít úspěšnou neziskovou organizaci,
  • získat více finančních prostředků pro svou NNO,
  • efektivně a zároveň nadšeně telefonovat,
  • najít svůj osobitý a zároveň etický způsob jak fundraisovat,
  • budovat komunikační partnerství a neponižovat se.

Tento kurz není pouze o teorii, ale budete mít možnost si telefonáty vyzkoušet a získat zpětnou vazbu nejen od lektora, ale i od ostatních účastníků. Václav Tobrman je zkušený obchodník a zároveň lektor prodejních dovedností, který trénoval třeba týmy firem jako Alza.cz.

Kurz lze objednat na míru pro vaší organizaci