Marketingová strategie v neziskové organizaci

Vaše nezisková organizace je značka (brand) a tuto značku je potřeba systematicky budovat. Marketing pomáhá zvyšovat povědomí o vaší značce a toto povědomí přispívá ke zvyšování zájmu o to, čemu se vaše organizace věnuje.

 • Dobře prováděná marketingová strategie pomáhá zajistit podporu a finanční dary, přivádí dobrovolníky a umožňuje vaší organizaci dále růst.
 • Čím více lidí o vaší organizaci ví, tím více potenciálních donorů a dobrovolníků můžete získat.


V současné době se uplatňují především digitální marketingové strategie, jakými jsou například:

 1. ProgramGoogle Ad Grants – je formou pay-per-click marketingu a nabízí pro neziskové organizace zdarma reklamy ve vyhledávání Google.
 2. Video marketing – využívá jedinečné schopnosti videa zprostředkovat emocionální obsah a oslovit širokou skupinu potenciálních dárců. Existuje řada nástrojů, případně organizací, které vám mohou s výrobou a šířením videa pomoci.
 3. Pro efektivní využití e-mail marketingu je nutné zapojit především kreativitu (obzvláště v předmětu e-mailu, který musí být natolik zajímavý, aby jej lidé otevřeli).
 4. Social media content – i malá částka investovaná do propagace na sociálních sítích může výrazně napomoci vašemu dosahu, neboť vám umožní cílit na skupinu lidí, u kterých je pravděpodobnost, že o vaše téma budou mít zájem.
 5. Networking a partnerský marketing – pokud se vám naskytne příležitost, zkuste přesvědčit nějakou známou osobnost, aby na svém profilu na sociálních sítích napsala post o některém z vašich projektů.

Marketingový plán vám pomůže přetvořit misi a cíle vaší organizace do jednotlivých dosažitelných cílů. K marketingu je potřeba přistupovat systematicky, a právě s tím vám může výrazně pomoci marketingový plán.

 • Jasně definujte své marketingové cíle.
 • Dejte si velmi záležet, abyste co nejvíce znali své publikum.
 • Důkladně rozmyslete obsah, který se snažíte předat.
 • Zvolte, naplánujte a vytvořte své marketingové strategie.
 • Průběžně analyzujte.

Své marketingové cíle definujte jako SMART: 

S (specific), tedy konkrétní – cíle musí být formulovány specificky (napsat jeden blog týdně)

M (measurable), měřitelný (zvýšit počet čtenářů o 15 % v příštím půlroce)

A (attainable), dosažitelný (v minulém půlroce se počet čtenářů našeho blogu zvýšil o 10 % při četnosti dva blogy měsíce, je tedy realistické usilovat o navýšení o 5 % při zvýšení počtu článků na jeden za týden)

R (relevant), relevantní (vyšší počet čtenářů blogu přivede více lidí k tématům, kterým se věnujeme, to zajistí vyšší počet příspěvků, dobrovolníků atd.)

T (timely), časově vhodný (jednou týdně budeme publikovat článek na blogu od začátku příštího měsíce)

Rady a tipy:

 • Zaměřte se na tvorbu, zveřejňování a rozšiřování obsahu, který vzdělává a upozorňuje na témata, jimž se věnujete.
 • Vytvářejte a publikujte posty na sociálních platformách.
 • Zasílejte pravidelné (týdenní, měsíční) e-maily svým podporovatelům s informacemi o tom, co vaše organizace dělá a na čem se lidé mohou podílet.
 • Pořádejte vzdělávací akce, debaty, semináře, worskhopy, panelové diskuze, ankety...
 • A především, nevyhýbejte se veřejnému vystupování, když vás lidé osobně vidí, slyší a vnímají vaše zaujetí pro to, co děláte, máte vyšší šanci, že vás budou chtít podporovat.

Podívejte se na naší nabídku kurzů k tomuto tématu.