Jak na prospěšné partnerství mezi firmami a neziskovými organizacemi

Pro neziskovou organizaci představuje spolupráce s firmou především přístup k prostředkům a zdrojům, pro firmu může taková spolupráce znamenat posílení značky, zvyšování kredibility nebo vylepšení reputace. Spolupráce může být jednorázová, ale ještě lépe můžete s firmou navázat dlouhodobé partnerství, neboť taková forma je pro obě strany výhodnější. 

Spolupráce může probíhat například formou sponzorského daru, částky z prodeje
produktů firmy, případně slevy, sdílení lidských zdrojů (odborníci, dobrovolníci) nebo materiálního vybavení (počítače, nábytek). Využijte všech možností, které vám firma může nabídnout, vedle finančních a sponzorských darů například svou odbornost a know-how, organizační kulturu, vybavení, prostory nebo třeba kontakty a networking.

Nezapomeňte do spolupráce zahrnout také zaměstnance firmy, tím se utvrdí vzájemné vazby a zapojení může přispět ke zlepšení pracovní atmosféry.

JAK NA TO:
Je důležité si ujasnit, co od spolupráce očekáváme, jaké máme zájmy, postoje.

  • Co potřebujeme?
  • Co po firmě chceme?
  • Co potřebuje firma?
  • Co můžeme nabídnout?

V oblasti spolupráce s firmami je zásadní etický kodex, který určí s jakou firmou je žádoucí
spolupracovat. Zároveň je potřeba udržet si sebevědomí a nastavit s firmou partnerský a vzájemně adekvátně výhodný vztah.

TIPY A RADY:

  • Na firmy se obracejte s konkrétní nabídkou i potřebou, je třeba zohlednit aspekty přínosu a užitku neboli marketingové využitelnosti.
  • Využijte osobních kontaktů a vazeb, ty mají vždy větší šanci na úspěch, případně se pokuste nalézt spojení mezi vaší činností a tím, co firma dělá (například pokud provozujete sociální podnik kavárnu, můžete firmě nabídnout catering na jejích akcích za zvýhodněnou cenu).

Podívejte se na naší nabídku kurzů, které jsou na téma fundraising.