Standardy sociální služby jako užitečný pomocník v řízení kvality

Pokud poskytujete sociální služby nebo se některou chystáte registrovat, čeká vás tvorba standardů sociálních služeb. Co to je a co vás čeká? 

Standardy kvality můžeme chápat jako soubor pravidel, které určují, jak máte správně provozovat registrovanou sociální službu podle platného zákona č. 108/2006 Sb. Tyto standardy stanovují povinnosti pro provozovatele (poskytovatele) sociální služby, zahrnující práva klientů, podmínky provozu, požadavky na vzdělání pracovníků a další důležité aspekty.

V praxi nejde o to, abyste měli na „všechno papír“, ale abyste měli dobře nastavené pracovní a provozní postupy, kterým budou pracovníci rozumět a budou vědět, proč je dělají. A také o to, že je budou dělat stejně (samozřejmě s přihlédnutím k individuálním potřebám klientů).

A jak na to?

  • Promyslete své postupy,
  • zpracujte vše do písemné podoby,
  • nastavte si správné fungování,
  • a vše pak důsledně kontrolujte.

Naše lektorka a autorka kurzu o standardech pro sociální služby Veronika Pačesová osobně nedoporučuje automaticky kopírovat dokumenty od jiných sociálních služeb, i kdybyste měli jejich svolení. Každá sociální služba je totiž jiná, i když třeba půjde o typově stejný druh. Každá má jiné fungování, jiné nastavení, jiné pracovní postupy, jiné pracovníky apod. A je důležité, aby tato dokumentace tzv. seděla na míru dané sociální službě v daném kontextu, regionu, s danými postupy apod. Tzn. dokumenty od jiných sociálních služeb se můžete inspirovat, ale stejně si je musíte upgradovat na svoje podmínky. 

Pokud vás téma standardů kvality pálí, pak určitě přijďte na dvoudenní kurz, který se koná 10. – 11. 10. 2023 v Praze, kde všechny standardy jeden po druhém probereme. 

Kurzem vás provede zkušená lektorka a konzultantka Veronika Pačesová. Zaměřuje se na oblast sociálních služeb a sociální pomoci, vzdělávání a školství. Má 17leté zkušenosti s vedením týmů a projektů i se získáváním financí na různé projekty se sociálním dopadem. 

Co o kurzu říkají účastníci:

„Zasvěcený, srozumitelný a uchopitelný výklad skvělé lektorky Veroniky Pačesové podtrhuje velmi příjemné prostředí vzdělávacího střediska, kam se budete rádi vracet.“

„Skvělý kurz, prakticky zaměřený. Obrovská profesionalita lektorky, srozumitelný a poutavý výklad. Byly zodpovězeny veškeré dotazy, a že jich bylo.“

Kurz lez objednat i na míru k vám do organizace na emailu vzdelavani@nros.cz.