Vize a poslání

Cesta k profesionálně řízené organizaci je klikatá, dlouhá a prakticky nekonečná, jelikož se neustále proměňují potřeby uživatelů, zaměstnanců i nároky donorů. Vytvořili jsme ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy metodiku, která je praktickým průvodcem zejména pro pracovníky malých a středních neziskových organizací na cestě k profesionálně řízené organizaci.

Prvním bodem příručky je vize a posláníVize je stručný popis toho, kam chceme jako organizace dojít; jedná se o krátké inspirativní prohlášení, čeho chceme v dlouhodobém horizontu dosáhnout.

Poslání popisuje, co děláme, proč existujeme, pro koho tu jsme a jaké služby poskytujeme.
Slouží těm, kdo nás ještě neznají (veřejnosti, ale také potenciálním dárcům), našim dobrovolníkům a zaměstnancům (napomáhá motivaci) i nám samotným (jako základ pro určování strategie a rozhodování).

A jak by měla vize a poslání vypadat? Jasně, stručně a zajímavě.

  • Jasně. Poslání musí být zformulováno tak, aby bylo srozumitelné a snadno zapamatovatelné. Používejte jednoduchá slova, vyhněte se žargonu a generalizacím.
  • Stručně. Text popisující vaše poslání nesmí být příliš dlouhý, obvykle se doporučuje v rozsahu 5–12 slov (avšak ne více než 20). Formulujte jednu, maximálně dvě věty.
  • Zajímavě. Nezapomínejte, že formulace poslání je v neposlední řadě důležitým marketingovým nástrojem a měla by proto umět na první pohled zaujmout.