Jak na standardy kvality v sociálních službách?

Chystáte se registrovat si sociální službu a tušíte, že standardy vás čekají a neminou? Nebo už sociální službu nebo i víc služeb provozujete? Standardy máte, ale pořád nějak tápete, zda máte vše v pořádku? Ztrácíte se v pojmech a přemýšlíte nad vztahy mezi standardy, metodikou, popisem realizace služby, provozním řádem apod.? Připravili jsme pro vás ve spolupráci s lektorkou dvoudenního kurzu Standardy sociálních služeb prakticky Veronikou Pačesovou článek věnující se této problematice.

Autor článku: Veronika Pačesová

Standardy kvality můžeme chápat jako soubor pravidel, který říká, jak máte nebo nemáte provozovat registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb. Stanovuje povinnosti, které jako provozovatel (poskytovatel) sociální služby máte, dále stanovuje práva klientů, podmínky provozů, pravidla vzdělávání pracovníků a spoustu dalších věcí.

Detailní popis najdete v příloze č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

V praxi nejde o to, abyste měli na „všechno papír“, ale abyste měli dobře nastavené pracovní a provozní postupy, kterým budou pracovníci rozumět a budou vědět, proč je dělají. A také, že je budou dělat stejně (samozřejmě s přihlédnutím k individuálním potřebám klientů).

V těchto postupech potřebujete mít ošetřeno nejen, jak pracujete s klienty, jak vedete dokumentaci, jak řešíte stížnosti, ale také to, jak spolupracujete s dalšími organizacemi, jak pečujete o pracovníky, jak řešíte nouzové a havarijní situace, jak vyhodnocujete kvalitu poskytované sociální služby apod.

Tj. jde o to nejdříve MÍT PROMYŠLENÉ postupy, následně je pak ZPRACOVAT do písemné podoby a samozřejmě pak podle nich FUNGOVAT . A součástí fungování je i to, že máte nastaveno, jak správné fungování kontrolujete a že jej také opravdu KONTROLUJETE.

Osobně nedoporučuji automaticky kopírovat dokumenty od jiných sociálních služeb, i když byste měli jejich svolení. Každá sociální služba je totiž jiná, i když třeba půjde o typově stejný druh sociální služby. Přesto každá mívá jiné fungování, jiné nastavení, jiné pracovní postupy, jiné pracovníky apod. A je důležité, aby tato dokumentace tzv. seděla na míru dané sociální službě v daném kontextu, regionu, s danými postupy apod. Tzn. dokumenty od jiných sociálních služeb se můžete inspirovat, ale stejně si je musíte upgradovat na svoje podmínky. V praxi někdy bývá jednodušší porozumět tomu, co po mě standardy chtějí a vytvořit si vlastní texty , které pro mě mohou být výrazně jednodušší a srozumitelnější.

Pokud vás téma standardů kvality pálí, pak určitě přijďte na dvoudenní kurz, který se koná 15. – 16. 11. 2022 v Praze, kde všechny standardy jeden po druhém probereme. Podíváme se na to, jak s nimi pracovat v běžné každodenní praxi, aby šlo o užitečného pomocníka, nikoliv o stoh papírů. Standardy projdeme i pohledem případné kontroly (inspekce), abyste byli připraveni.

 Zkrátka nebudete na to sami!

Chcete získat detailnější informace a rady? Můžete si objednat kurz na míru nebo konzultace.