15 kroků na cestě k profesionalizaci

Profesionalita v sobě zahrnuje mnoho faktorů, jako je potřebná kvalifikace, rozvážné nakládání s finančními i lidskými zdroji, mapování rizik, vyhodnocování efektivity a dopadu prováděných činností, ověřování relevance aktivit i cílená komunikace přínosů činnosti. Cesta k profesionálně řízené organizaci je klikatá, dlouhá a prakticky nekonečná, jelikož se neustále proměňují potřeby uživatelů, zaměstnanců i nároky donátorů.

Vytvořili jsme pro vás metodiku Na cestě k profesionalizaci, která je praktickým průvodcem zejména pro pracovníky malých a středních neziskových organizací na cestě k profesionálně řízené organizaci. Je vhodná též pro studenty, kteří se seznamují s neziskovým sektorem jak v teoretické, tak praktické rovině, stážisty a dobrovolníky. V neposlední řadě ukazuje i širší veřejnosti, že procesy v neziskových organizacích jsou jasně řízeny, plánovány a vyhodnocovány tak, jak je to běžné například ve firemním sektoru. Mapuje klíčová témata, nad kterými by se měli pracovníci neziskových organizací zamýšlet a uvádět je v praxi.

A jaké jsou kroky na cestě k profesionalizaci?

 1. Vize a poslání

 2. Strategické myšlení a plánování

 3. Organizační struktura

 4. Lidské zdroje v NNO

 5. Finanční plánování a fundraising

 6. Fundraising

 7. Vybrané fundraisingové metody a strategie

 8. Spolupráce mezi firmami a NNO

 9. Účetnictví a daně

 10. Výroční zpráva

 11. Kultivace dárců a dobrovolníků

 12. Marketingové strategie NNO

 13. Marketingový plán

 14. Komunikační strategie

 15. Monitoring a evaluace

Udělejte si registraci do našeho e-shopu a získejte tak metodickou příručku Na cestě k profesionalizaci