Kultivace dárců a dobrovolníků

Individuální dárcovství je jedním z nejstabilnějších a nejsilnějších fundraisingových nástrojů. O dárce je ale potřeba pečovat, odhadovat
a uspokojovat jejich potřeby a především vědět o nich co nejvíce.

V rámci CRM (Client Relationship Management) strategie vaší organizace je důležité následující:

  • oslovujte – je nutné neustále vyhledávat ty, kteří by vaši organizaci mohli podpořit.
  • Získávejte informace – využívejte různých kanálů (telefon, e-mail, osobní setkání, dopisy), abyste zjistili, co vaši dárci potřebují, co se jim líbí.
  • Ukládejte informace – existuje celá řada systémů na ukládání informací o dárcích, od excelových tabulek až po profesionální CRM softwary. Vyberte si, který vám nejlépe vyhovuje.
  • Analyzujte svá data – analýza vám pomůže vyhodnotit, které komunikační kanály jsou nejefektivnější a které kampaně nejúspěšnější.
  • Segmentujte své dárce – různí lidé mají různé potřeby. Pokud tyto potřeby budete znát, váš fundraising bude efektivnější.
  • Jděte s dobou – nebojte se moderních online a softwarových nástrojů.


Lidé se často nestávají dárci jenom proto, že je o to nikdo nepožádal. 

Kvalitní PR je nezbytným předpokladem pro získávání dárců z řad veřejnosti. Potenciální dárce je potřeba zaujmout a přesvědčit o užitečnosti činnosti vaší organizace.

S oslovením veřejnosti mohou NNO pomoci profesionální komunikační, reklamní a PR agentury, média a celebrity.

Tipy a rady: Nepodceňujte sílu příběhu! S dárci pravidelně komunikujte, zvěte je na akce, které jsou zábavné a kterým nechybí osobní rozměr.

Tyto informace jsou převzaté z příručky Cesta k profesionálně řízené organizaci. Získáte ji registrací na našem webu o vzdělávání.