Finanční plánování

Vítám vás v novém roce 2023 a všem přeji hodně úspěchů ve vašem vzdělávání. Přinášíme další část naší příručky Na cestě k profesionalizaci, kde se podíváme na finanční plánování. Příručku jsme vytvořili ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Metodika je praktickým průvodcem zejména pro pracovníky malých a středních neziskových organizací na cestě k profesionálně řízené organizaci.

Finanční plánování je zásadním plánovacím procesem každé organizace pro zajištění efektivní činnosti, neboť poskytuje přehled o celkové výkonnosti organizace a umožňuje integraci všech plánovaných oblastí.

Nejen potenciální donoři, ale také část veřejnosti, veřejná správa i podnikatelský sektor oblast financí neziskových organizací pečlivě sledují, a proto je nutné věnovat této oblasti důkladnou pozornost.

Finanční plánování je zásadní pro zajištění finanční transparentnosti organizace. 

Tři etapy finančního plánování.                    

  • Příprava rozpočtů na základě plánů činnosti jednotlivých oblastí v delším časovém horizontu podle priorit strategického plánování. V tomto období přichází ke slovu fundraising.
  • Období činnosti, kdy je podstatné účetnictví a operativní finanční řízení, průběžné sledování činnosti a cashflow.
  • Fáze hodnocení, hospodaření a závěrečných zpráv. Na základě zhodnocení pak může organizace přistoupit k dalšímu plánování a celý proces se opakuje.

Rozpočet  

  • Je klíčovým nástrojem finančního plánování.                        
  • Konkretizuje cíle v rámci jednotlivých činností a připisuje jim finanční hodnotu.
  • Vytváří se na základě plánů činností vyplývajících ze strategického plánování a výsledků hospodaření z minulých let.
  • Slouží k porovnání předpokladů se skutečností a poskytuje základní informaci o tom, zda má organizace dostatečné množství finančních prostředků na plánované aktivity.
  • Velmi přesně ukazuje (potenciálním) donorům, jak budou jejich prostředky využity, a tím slouží také jako základ pro efektivní a úspěšný fundraising.     

​​​​​​​Chcete si přečíst celou příručku Cesta k profesionálně řízené organizaci? Získáte ji registrací na našem webu o vzdělávání.