Kaňák Jan, Ph.D.

Studoval sociální práci, psychologii a gender studies na Evangelické teologické fakultě UK a následně na Fakultě sociálních studií MU. V disertačním výzkumu se věnoval střetávání spirituality a profesionality v krizové intervenci. Pracoval na Lince bezpečí, v Terapeutickém centru Modré dveře a v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Pacific. V současné době pracuje v poradně VIGVAM a na Husitské teologické fakultě UK. Publikuje texty zaměřující se na truchlení a na spiritualitu v kontextu sociální práce. Je členem redakční rady odborného časopisu Caritas et Veritas.

Žádné produkty značky Kaňák Jan, Ph.D. nebyly nalezeny...