Pár tipů k fundraisingu na léto

Letní prázdniny nám klepou na dveře a my jsme se rozhodli dát vám před prázdninami několik rad jak na firemní fundraising. Také vás pozveme na zajímavé kurzy věnující se tomuto tématu.

V čem je firemní fundraising důležitý? Pro neziskovou organizaci představuje spolupráce s firmou především přístup k prostředkům a zdrojům. Pro firmu může taková spolupráce znamenat posílení značky, zvyšování kredibility nebo vylepšení reputace. Spolupráce může být jednorázová, ale lepší je s firmou navázat dlouhodobé partnerství, neboť taková forma je pro obě strany výhodnější.

Jak může taková spolupráce vypadat?

Využijte všech možností, které vám firma může nabídnout. Vedle finančních
a sponzorských darů či částky z prodeje produktů firmy, je velmi cenná i odbornost a know-how, vybavení, prostory nebo třeba kontakty a networking, které vám může firma zprostředkovat.

A jak na to? Je důležité si ujasnit, co od spolupráce očekáváme. K určení vám pomohou následující otázky:

  • Co potřebujeme?
  • Co po firmě chceme?
  • Co potřebuje firma?
  • Co můžeme nabídnout?

Na firmy se obracejte s konkrétní nabídkou i potřebou, je třeba zohlednit aspekty přínosu a užitku neboli marketingové využitelnosti. 

Využijte osobních kontaktů a vazeb, ty mají vždy větší šanci na úspěch. Případně se pokuste nalézt spojení mezi vaší činností a tím, co firma dělá (například pokud provozujete sociální podnik kavárnu, můžete firmě nabídnout catering na jejích akcích za zvýhodněnou cenu).