KOMPLETNÍ BALÍČEK AKADEMIE SEBEVĚDOMÁ NEZISKOVKA

Kód: 130/NEZ 130/BEZ Zvolte variantu
21 175 Kč 22 385 Kč od 21 175 Kč 17 500 Kč bez DPH 18 500 Kč bez DPH od 17 500 Kč bez DPH
Volná místa (>5 ks) Volná místa (2 ks) Zvolte variantu
Varianta

Termíny: 17. - 18. 1. 2023, 21. 2. 2023, 4. - 5. 4. 2023, 30. 5. 2023, 20. 6. 2023

Chcete podpořit a posílit stěžejní dovednosti z oblastí komunikace a vyjednávání, řízení vztahů, spolupráce v týmu, práce se stresem, traumatem a prevence syndromu vyhoření? Přesně pro vás je Akademie Sebevědomá neziskovka. Program akademie je rozdělen do čtyř online workshopů, které na sebe navazují, nicméně není podmínkou absolvovat všechny. Program akademie cílí na všechny manažery a pracovníky v přímé péči.

Detailní informace

Detailní popis produktu

PO SKONČENÍ AKADEMIE BUDETE:

 • Znát silné stránky své neziskovky i své osobní
 • Schopni pracovat sami se sebou, s trémou, obavami i nečekanými situacemi
 • Vést jednání s partnery v duchu rovného přístupu
 • Stanovovat jasné a silné cíle před klíčovými schůzkami
 • Umět konsensuálně vyjednávat a předcházet konfliktům
 • Vědět, jak komunikovat s různými typy lidí
 • Znát techniky kladení otázek a aktivního naslouchání
 • Umět vytěžit informace o svém protějšku a využít je
 • Rozeznávat manipulativní chování a bránit se mu
 • Lépe rozumět mechanismu stresu a účinně pracovat se svými stresory
 • Více a rádi pečovat o své duševní zdraví a ctít zásady psychohygieny
 • Ovládat komunikaci s klienty v akutní krizi, prodělaném či akutním traumatu
 • Snáze zvládat péči o klienty se speciálními potřebami
 • Tvořit a udržovat profesionální vztahy uvnitř týmů i navenek
 • Vnímat diverzitu jako příležitost k růstu a kreativitě
 • Účinně využívat znalost typologie lidí ve své praxi
 • S lehkostí praktikovat fundraising
 • Spokojenější ve svém pracovním i osobním životě

CÍL AKADEMIE: 

Cílem je vám poskytnout v bezpečné a otevřené atmosféře prostor k osvojení klíčových dovedností pro náročnou práci v nezisku. Chceme posílit vaší vlastní sebejistotu. Naučit vás asertivně komunikovat, sebevědomě vyjednávat, vytvářet a udržovat harmonické vztahy. Přiblížíme vám dodržování pravidel vlastní psychohygieny a sebepéče. Ukážeme vám jak efektivně pracovat se stresem, účinně intervenovat u traumatu, krize či jiných náročných situací klientů.

Během našich workshopů chceme rozvinout otevřenost, vytvořit přátelské a podporující prostředí, podpořit sdílení a dobrou náladu.  Na workshopu se bude střídat teoretický a praktický výklad s interakcí. Bude probíhat práce na samostatných úkolech, ale i ve skupinkách. Je zapotřebí sdílení, reflexe a ochota zúčastnit se prožitkových her. 

NA KOHO JE AKADEMIE ZAMĚŘENA:

Vedoucí pracovníci, pracovníci v přímé péči, studenti a absolventi vybraných oborů na FHS UK

Kurzem provedou zkušené lektorky Eva Marková a Taťána Plecháčková

STRUČNÝ OBSAH JEDNOTLIVÝCH WORKSHOPŮ:

17. - 18. 1. 2023 - Jak skvěle obstát v komunikaci s náročným protějškem

Během tohoto workshopu dostanete úvod do Akademie Sebevědomá neziskovka. Dozvíte se o její specifičnosti a přínosech. Zaměříme se na důležitost přesvědčivé komunikace, sebeprezentace a vyjednávání v této době.

Komunikace

 • Sebevědomí v komunikaci, druhy a jejich význam
 • Myšlenky a jejich vliv na komunikaci
 • Cíle a odpovědnosti v komunikaci

Asertivita

 • Rovnocenná, tedy partnerská komunikace
 • Sdělování / prosazování vlastního názoru a nepříjemných věcí
 • Zpětná vazba – poskytování i přijímání

Vyjednávání

 • Oddělit lidi od problému a najít společné zájmy
 • Objekt vyjednávání očima našeho protějšku
 • Práce s emocemi, předcházení konfliktům

 

21. 2. 2023 - Komunikace s klienty vyžadujícími speciální přístup

V druhém workshopu z Akademie Sebevědomá neziskovka se zaměříme na komunikaci se specifickými skupinami. Před workshopem dostanou účastníci dotazník na očekávání a výzvu k přispění konkrétními kazuistikami z jejich praxe. Workshop pak zaměříme přímo na jejich potřeby.

Mechanismus a vývoj psychických odchylek a poruch

 • Psychosomatika, zdravotní postižení, duševní a behaviorální poruchy

Problematika nemocných a zdravotně postižených

 • Psychosomatika, zdravotní postižení, duševní a behaviorální poruchy

Psychologie odlišného životního stylu a sociální patologie

 • Domácí násilí, závislosti, syndrom CAN, bezdomovectví, nezaměstnanosti

Jak přistupovat k těmto klientům

 

4. - 5. 4. 2023 - Řízení a spolupráce v týmech

Na začátku třetího workshopu dostanete úvod do problematiky řízení a spolupráce v týmech za NROS. Dále probereme zákonitosti týmu. Podíváme se na spolupráci uvnitř týmu i napříč týmy, včetně těch externích. Naučíte se jak na řízení týmů.

Zákonitosti týmu

 • Co je tým, kdo ho tvoří a jaké zákonitosti v něm panují
 • Efektivní komunikace v týmu
 • Odpovědnost manažera i dalších členů týmů za zdárné fungování

Spolupráce uvnitř týmu i napříč týmy, včetně externích

 • Chemie a typologie jednotlivců i týmů
 • Diverzita jako prostředek k růstu a kreativitě týmů
 • Spolurozhodování, delegování a další nástroje posilování vztahů

Řízení týmů

 • Styly řízení různorodých i sourodých týmů
 • Práce s týmovými rolemi, potenciálem a rozvojem
 • Úskalí a bariéry v týmovém fungování a jak na ně

 

30. 5. 2023 - Péče o duševní zdraví a zásady psychohygieny

Na čtvrtém workshopu z Akademie Sebevědomá neziskovka se budeme věnovat péči o vaše duševní zdraví, na které se často zapomíná. Předejdete tak syndromu vyhoření. A na co vše se zaměříme?

Základy psychohygieny

 • proč je psychohygiena tak důležitá
 • ohrožující faktory vnější i vnitřní (stres, „muset“, vnitřní neklid)
 • osobnostní typy (temperament), životní styly (workoholismus) a „Schmitbauer“

Já a psychohygiena

 • jaká je aktuální úroveň mého duševního zdraví
 • jaké jsou mé cíle, hodnoty, priority, jaké je mé sebepojetí
 • syndrom vyhoření a jak mu předcházet

Zavádění pravidel psychohygieny do každodenního života

 • s čím začít, na co se těšit, jak to naplánovat a jak vydržet
 • proč každodenně, na co se připravit, co překonat, čím si pomoci
 • jak si uvědomovat výsledky, jak se odměňovat, jak ukotvovat zkušenosti

 

20. 6. 2023 - Zakončení a reflexe Akademie Sebevědomá neziskovka

Poslední půldenní workshop je zdarma a je jen pro všechny účastníky minimálně jednoho workshopu. Shrneme si vše nejdůležitější a podíváme se společně na výhledy do budoucna. Povíme si, co komu jak pomohlo a kam vás Akademie posunula. Proběhne i virtuální předání certifikátů za účast. 

 

Potřebujete poradit jak sehnat finance na vzdělávání? Přečtěte si náš článek.

 

INFORMACE K ORGANIZACI AKADEMIE:

Akce v rámci Vzdělávacího programu NROS a AVPO ČR

Termíny: 17. - 18. 1. 2023, 21. 2. 2023, 4. - 5. 4. 2023, 30. 5. 2023, 20. 6. 2023

Místo konání: Celá Akademie proběhne online.

Časová dotace: 9.30 – 16.00 hodin

Obecné informace ke kurzům.

Eva Marková představuje Akademii Sebevědomá neziskovka

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: